Stop for fiskeri af atlantoskandisk sild i alle norske farvande

Bilag 6 meddelelse nr. 68 om stop for fiskeri af atlantoskandisk sild i alle norske farvande (HER/*2AJMJ)

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 30. november 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles.

Med virkning fra tirsdag den 30. november 2021, er det forbudt at udøve fiskeri efter atlantoskandisk sild i alle norske farvande.

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn omstilling af fiskeriet

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn...