Bilag 6 meddelelse nr. 61 om regulering for fiskeri af kulmule i norsk zone i Nordsøen

Bilag 6 meddelelse nr. 61 om regulering for fiskeri af kulmule i norsk zone i Nordsøen
21 okt 2021

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 22. oktober 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles.

Med virkning fra fredag den 22. oktober, er det tilladt for et fartøj at fiske, medbringe og lande i alt 3.000 kg kulmule pr. fangstrejse fra norsk zone i Nordsøen, ICES-område 4A og 4B.

Læs mere om:

Flere Nyheder