Biolog: Fisk æder fisk, men har ICES opdaget det?

Dette er et debatindlæg, som er skrevet af marinbiolog Knud Fischer, tidligere DTU Aqua
22 okt 2021

Som marinbiolog har jeg nogle kommentarer, som jeg gerne vil dele med Fiskeri Tidendes læsere om den ulykkelige situation i Østersøen.

Jeg har tidligere været beskæftiget på det hedengangne Bornholms Fiskerilaboratorium i perioden fra 1992 til 1993. Dengang lykkedes det at få torsken til at gyde i et stort akvariesystem. Her blev der produceret 3 millioner æg. Det vil sige, at på det tidspunkt var torskens evne til at producere æg god.

Det faktum lader til at være gået over i glemslen, når man kigger på ICES’ rådgivning for torskefiskeriet i 2022, som blev offentliggjort tilbage i september, og som nu har dannet grundlag for, at kvoten på torsk i vestlig Østersø er blevet reduceret med svimlende 88 procent.

Når jeg sammenholder ICES beskrivelser af torskebestanden med anden videnskabelig faglitteratur om dette emne, er konklusionen klar. ICES glemmer tilsyneladende det forhold, at fisk æder fisk og indgår i en lang fødekæde. Brisling æder torskens æg, og sild æder især torskens larver og yngel. På samme måde transporteres de leverorm, som torsken lider under, fra den ene art til den anden startende fra gråsælerne. Det er en ond spiral.

ICES giver ikke nogen rådgivning i forhold til disse problemer. Desværre er det eneste, man foreslår nedskæring af, fiskeriet. Det har ICES gjort siden 1995. Det må konkluderes, at ICES-rådgivning er passiv rådgivning, og at den tilsyneladende ikke medført nogen gavnlig udvikling i torskebestanden.

Inden for miljøforvaltning i ferskvande er det en kendt metode, at man ved selektivt fiskeri fjerner uønskede fiskearter for at opnå et bedre vandmiljø. Det er det, man kalder biomanipulation. Østersøen er et tilpas afgrænset vandområde, hvor man kunne foretage et forsøg med denne metode. Det kan vel ikke blive værre, end det er i dag.

Derfor bør ICES, set fra mit synspunkt, ændre deres rådgivning til aktiv forvaltning, hvor man griber ind og fjerner/formindsker de uønskede arter, så torsken får bedre levevilkår.

Knud Fischer, er Cand. Scient.i biologi og har arbejdet med udviklingsprojekter i udlandet og i Danmark inden for fiskeri og akvakultur.

Læs mere om:

Flere Nyheder