Ændring af vilkår for et kystnært rationsfiskeri af sild i område 3A

Bilag 6 nr. 59 - Ændring af vilkår for et kystnært rationsfiskeri af sild i Skagerrak og Kattegat i ICES område 3A

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 28. september 2021 og er gældende til og med 30. september 2021 med mindre andet meddeles.

Med virkning fra den 28. september 2021, forhøjes indeværende kalendermånedsration, således at det er tilladt for alle fartøjer med en længde overalt på 40 meter og derunder, til hvilke der er udstedt tilladelse, at fiske medbringe og lande i alt 30 tons sild pr. kalendermåned

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig ikke fundet, hvilket har fået forsvaret til at indstille...

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig...