Bilag 6 meddelelse nr. 58 - ændring af vilkår for fiskeri af kulmule i Nordsøen

Bilag 6 meddelelse nr. 58, ændring af vilkår for fiskeri af kulmule i Nordsøen EU- og UK-zone ICES-område 4AC på FKA-rationsvilkår
22 sep 2021

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 22. september 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles.

Med virkning fra mandag den 27. september 2021 indføres der regulering af fiskeriet efter kulmule i Nordsøen EU og UK-zone ICES-område 4AC på FKA-rationsvilkår.

Med virkning fra mandag den 27. september 2021, er det tilladt for fartøjer med tilladelse til FKA-rationsfiskeri af kulmule i Nordsøen EU og UK-zone, at fiske, medbringe og lande i alt 7.000 kg. kulmule pr. fangstrejse.

Læs mere om:

Flere Nyheder