Bilag 6: Midlertidig lukning af et område i Skagerrak

Fiskeristyrelsen har udsendt Bilag 6-meddelelse om midlertidig lukning af et område i Skagerrak for fiskeri efter dybhavsrejer

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse:

I perioden fra og med onsdag den 20. april 2022 til og med onsdag den 4. maj 2022 er det forbudt at fiske efter dybhavsrejer med en maskestørrelse på mindst 35 mm inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

 

  1. 58° 08’0 N  009° 55’4 Ø
  2. 58° 11’0 N   010° 06’3 Ø
  3. 58° 12’2 N   010° 15’5 Ø
  4. 58° 10’4 N   010° 22’8 Ø
  5. 58° 08’1 N   010° 08’7 Ø
  6. 58° 05’2 N   009° 59’1 Ø

Uanset forbuddet, er det fortsat tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

Bundtrawler, der anvender følgende redskaber:

 

  • Bundtrawl med en maskestørrelse på mindst 32 mm, der anvendes til fiskeri efter dybhavsrejer og er forsynet med en nordmørerist med højst 19 mm mellem tremmerne unden en anordning, der holder fisk tilbage
  • Bundtrawl med en maskestørrelse på over 70 mm, der anvendes til fiskeri efter jomfruhummer og er forsynet med en nordmørerist med højst 35 mm mellem tremmerne uden en anodning, der holder fisk tilbage.

Baggrunden for lukningen er at det er konstateret, at forekomsten af antal unge individer af arten dybhavsreje af det samlede antal dybhavsrejer i en stikprøver overskrider det tilladte niveau jfr. Kommissionens delegerende forodning (EU) 2021/2019 af 1. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 1241/2019 for så vidt angår de næremere bestemmelser for gennemførelsen af realtidslukninger af fiskeriet efter dybhavsrejer i Skagerrak, som ændret.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 2513 af 13. december, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 20. april 2022 og er gældende til og med den 4. maj 2022 med mindre andet meddeles

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...