BMS-fisk skal registreres i landingserklæring og logbog

Ifølge reglerne skal fangst af undermålsfisk (BMS) registreres i både logbogen såvel som i landingserklæringen

Når du fører din logbog for fangstrejsen, skal alle arter, som udgør mere end 50 kg, registreres. Ved beregningen af 50 kg skal du medregne fisk både over og under målet. Det skriver Fiskeristyrelsen på sin hjemmeside.

De samlede landede mængder af alle arter skal fremgå af din landingserklæring. Det gælder uanset, om du har landet over eller under 50 kg af den enkelte art. Fangster af arter under mindstemålet skal også opvejes art for art og fremgå af landingserklæringen.

Ved udfyldelsen af landingserklæringen skal du også angive arter omfattet af landingspligten under mindstemålet som ’BMS’ som tilstand i landingsdeklarationen. 

Såfremt opkøberen eller en anden af dig bemyndiget person udfylder landingserklæringen på dine vegne, skal du som fartøjsfører være opmærksom på at meddele mængder af undermålsfisk til opkøberen eller den bemyndigede person, da de ikke har adgang til oplysninger fra logbogen.

Du kan læse vejledningerne om reglerne for landingspligten her

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke kun var formanden, som endte med at forlade foreningen...

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke...