Brislingefiskere efterlyser en mere fleksibel kvoterådgivning

Kvoten bør reguleres løbende, så den kan sættes op, når der viser sig at være at være mange fisk, som det er tilfældet i år

– Der er simpelthen for stor forskel på, hvad fiskerne ser, og hvad biologerne regner sig frem til.

Sådan lød det fra Michael Andersen, der er chefbiolog ved Danmarks Fiskeriforening, da ICES tilbage i marts fremlagde sin rådgivning for brislingefiskeriet i 2022.

Hysterisk overforsigtig kaldte han rådgivningen, og det kan nu konstateres, at det ikke ligefrem var en overdrivelse.

For mens kvoten er sat til et af de laveste niveauer nogensinde, meldes der er om historisk gode fangster. 

Ekkoloddet er ildrødt

Mandag i denne uge er Fiskeri Tidende en tur på havnen i Hvide Sande for at tale med Steffan Slot Søgaard og Søren Mose Sørensen, der er skippere på S 549 Stefanie.

De er netop kommet i land med mere end 200 ton brisling i lasten.

– Vi sejlede ud lørdag aften og begyndte fiskeriet søndag morgen. Det blev kun til to slæb, for så var lasten ved at være fuld. Så vi var færdige med fiskeriet allerede søndag aften, fortæller Søren Mose Sørensen.

Steffen Slot Søgaard viser billeder på sin telefon, som han har taget af skibets ekkolod, hvor man tydeligt kan se på de ildrøde farver, at der er rigtig mange fisk i havet.

De to fiskere konstaterer begge, at de aldrig har oplevet noget lignende.

Af samme grund er de dybt frustrerede over, at mens fangsterne er historisk gode, er kvoten historisk lav.

– Rådgivningen er skudt fuldstændig forbi i år, og det var det samme, vi så med rådgivningen på tobis, siger Steffan Slot Søgaard.

S 549 Stefanie har en kvote på 1.000 ton, så det er formentlig et spørgsmål om nogle få dage, inden sæsonen er slut.

Mere fleksible kvoter

De to fiskere efterlyser en mere fleksibel tilgang i rådgivningen, som man kender det fra Norge. Her får fiskerne en startkvote, som efterfølgende justeret alt efter, om der viser sig at være færre eller flere fisk, end biologerne i første omgang har regnet sig frem til.

– Det vil selvfølgelig også betyde, at kvoten kan reguleres ned, og det er vi helt med på. Hvis fangsterne er ringe, slår vi alligevel over i noget andet fiskeri. Vi er heller ikke ude på at udrydde bestanden. Der skal også være noget at fiske efter næste år. Men det er da voldsomt frustrerende, at selv om vi kan se, at der er utrolig mange fisk, så må vi ikke fange dem, siger Søren Mose Sørensen.

Fra Hvide Sande deltager cirka en halv snes fartøjer i brislingefiskeriet, og der bliver også meldt om fulde laster hos de øvrige fartøjer.

– De er fyldt op alle sammen, konstaterer Steffan Slot Søgaard.

Forsigtighedsprincipper

Den samlede brislingekvote er i år på 68.690 ton.

Det er 36 procent lavere end i 2021 og blandt de laveste kvoter nogensinde.

Jesper Juul Larsen, der er tidligere formand for Sydvestjysk Fiskeriforening og tidligere formand for Udvalget for Industri- og Pelagisk Fiskeri, konstaterede, da rådgivningen blev offentliggjort, at havde det ikke været for det ekstra lag af forsigtighed, der blev lagt ned over rådgivningen i 2010, så havde rådgivningen i år været på cirka 180.000 ton.

Steffan Slot Søgaard og Søren Mose Sørensen fortæller, at de i gode år har fanget tre gange så mange brisling, som de må fange i år.

– De år, hvor industrifiskeriet har været bedst, har vi fanget 3.000 ton brisling og 2.000 ton tobis. Det er svært at forstå, at vi ikke må fange det samme i år, for vi har aldrig set så mange fisk, som der er nu, siger Søren Mose Sørensen.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...