Departementschef hjemsendt efter minkkritik

En række embedsmænd sanktioneres nu efter kritik i minksag. Det trækker tråde til de fiskeripolitiske kontorer

Minksagen har nu fået konsekvenser for en række embedsmænd – og det trækker tråde ind på de fiskeripolitiske kontorer. 

En af dem, som har fået kritik og nu er hjemsendt, er Henrik Studsgaard. Det skriver Altinget. Han er departementschef i Miljøministeriet og tidligere departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet, hvor også fiskeriet hører hjemme. 

Henrik Studsgaard er fritaget fra tjeneste som følge af hans rolle i den ulovlige beslutning om at aflive samtlige mink i Danmark, som blev truffet af regeringen i november 2020.

Det er miljøminister Lea Wermelin (S), som har besluttet dette oven på en indstilling fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Før sommerferien fik Henrik Studsgaard kritik af Minkkommissionen. Kritikken går på, på at han ikke har rejst spørgsmål og/eller delt sin viden om, at der manglede lovhjemmel. Han vidste, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink, og det burde han i højere grad have kommunikeret – og dermed forsøgt at forhindre, at der på pressemødet skete en vildledning eller ulovlig instruks.

Det fik Minkkommissionen til at konkludere, at Henrik Studsgaard har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for en disciplinærsag.

Siden har sagen ligget hos Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der nu indstiller til at indlede en disciplinærforfølgning af departementschef Henrik Studsgaard med et tjenstligt forhør. Den linje har miljøminister Lea Wermelin valgt at følge.

Der vil snarest blive konstitueret en midlertidig departementschef.