31 fiskefartøjer får Brexit-ophugning

I de kommende dage vil Fiskeristyrelsen sende tilsagn til ophugning af 31 fiskefartøjer for i alt ca. 203 mio. kr

I alt 31 fartøjer har eller får snart en besked fra Fiskeristyrelsen. De har fået bevilget ophugning som følge af Brexit. 

Fiskeristyrelsen har netop gennemgået alle modtagne ansøgere og afgjort, hvem som får ophugningsstøtte. 

I alt modtog Fiskeristyrelsen 54 ansøgninger om støtte til ophugning af fiskefartøjer for i alt knap 500 mio. kr.

Feltet blev dog skåret ned til 35 fiskefartøjer for i alt 300 mio kr.. I en række ansøgninger var de grundlæggende betingelser for at kunne modtage støtte i sin helhed nemlig ikke opfyldt eller omfattede dele som ikke var støtteberettiget. Fx kravet om fiskeriaktivitet i mindst 90 havdage om året i løbet af 2018 og 2019.

300 mio. kr. er dog stadig mere, end hvad Fiskeristyrelsen har at uddele, da  den politisk fastsatte økonomiske ramme er på  204,4 mio. kr. Ansøgningerne er derfor blevet prioriteret i henhold til udmeldte støttekriterier. 

For at få udbetalt støtte skal fiskefartøjerne være ophugget senest den 1. juli 2023.

Det har været muligt at ansøge om ophugning fra 15. september til 1. november 2022. Støtten skal mindske de negative konsekvenser af Brexit for fiskerisektoren ved at give erhvervet mulighed for at tilpasse sig den nye situation med reducerede kvoter.

Læs mere om de kriterier, det har været for at få udbetalt brexitstøtte til ophugning af fiskefartøjer.

Mulighed for år til år fleksibilitet

Meddelelse om straksregulering nr. 12 - 2024 om mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2023 til 2024 og for 2025 til...

Mulighed for år til år fleksibilitet

Meddelelse om straksregulering nr. 12 - 2024 om mulighed for år til år fleksibilitet på...