Vedrørende trawlfiskeri ved Egersundsbank i norsk zone

Denne meddelelse er sendt fra de norske myndigheder til danske fiskere, der fisker med trawl i området Egersundsbank
06 dec 2022

Kontroller foretaget de seneste par dage i området Egersundsbanken viser, at der er for høj en forekomst af bundfisk under mindstemålet (hovedsagligt torsk). Derfor har KV Bergen etableret et aktsomhedsområde for fiskeri med bundtrawl.

Området er afgrænset med rette linjer mellem følgende positioner:

  1. 5754.0N-00535.0E

  2. 5748.0N-00525.0E

  3. 5738.0N-00607.0E

  4. 5745.0N-00611.0E

  5. Tilbage til position 1

Fartøjer, der har til hensigt at fiske i det nævnte område skal kontakte den norske kystvagt inden der påbegyndes fiskeri.

Området vil have virkning fra og med 06.12.22 kl. 12:00 UTC til og med 20.12.22 kl. 24:00 UTC.

Flere Nyheder