Bilag 6 – Gennemsnitlige afregningspriser for 2021

Bilag 6 meddelelse nr. 11 – 2022 gennemsnitlige afregningspriser for 2021

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 1. februar 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.

De gennemsnitlige afregningspriser for 2021, anvendes i medfør af reguleringsbekendtgørelsens §48 til beregning af værdien af de årsmængder et fartøj er tildelt på baggrund af fartøjets kvoteandele.

De gennemsnitlige afregningspriser for 2021 anvendes derudover i medfør af § 57 og § 58 i forbindelse med overførsel af årsmængder til andre fartøjer, i forbindelse med tildelingen af låne-FKA og låne-IOK jf. §§ 97-106, i forbindelse med bytte af årsmængder i jf. § 107, samt i forbindelse med beregning af kvoteloft for bierhvervsfiskere jf. § 181.

De gennemsnitlige afregningspriser for landinger af IOK og FKA-arter fra danske fartøjer der anvendes er som angivet nedenfor. Priserne er i kr. pr. kg, dog er laks angivet i kr. pr. styk. Tallene er følgende:

IOK/FKA-ART

Kr./Kg.

 
 

BLH1X14

1,91

 

BRS03A.

2,40

 

BRS3BCD-C

1,70

 

BRSIOK

2,40

 

DVH04-N.

65,14

 

DVH2AC4-C

44,17

 

DVH3A/BCD

54,07

 

DVR03A.

51,38

 

DVR04-N.

80,14

 

DVR2AC4-C

22,19

 

HAG678-

1,81

 

HAT04-N.

31,36

 

HMK578/14

6,99

 

KLM2AC4-C

27,89

 

KUL2AC4.

9,50

 

KUL3A/BCD

9,80

 

LKS3BCD-C

245,59

 

MAK2A34

10,22

 

MAK2A4N

10,95

 

MAK2CX14

8,67

 

MSJ2A34.

11,66

 

OES4L

44,11

 

PGH2AC4-C

78,84

 

RSP03AS

11,91

 

RSP2AC4.

17,84

 

RSP3AN

20,18

 

RSP3BCD-C

10,86

 

SIL1/2

5,02

 

SIL22/24

4,55

 

SIL25/32

1,72

 

SIL3A

4,02

 

SIL4AB

5,34

 

SIL4L

2,34

 

SIL5B6ANB

0,00

 

SPE2A34

2,00

 

TBS2A3A4

2,73

 

TNG24.

88,33

 

TNG3A/BCD

91,30

 

TOR/3BCD

18,50

 

TOR03AN

28,37

 

TOR03AS

17,61

 

TOR22/24

18,69

 

TOR25/32

9,37

 

TOR2AC4.

31,00

 

Note: Laks er i styk. Gennemsnitspris er kr. pr. styk.

Note: Landinger af fangster under mindstemål er ikke inkluderet.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...