Hvor mange torsk forsvinder i skarvens gab?

Lokalforeningsformand efterlyser kvalificerede beregninger på skarvens prædation i Østersøen

Formanden for Bælternes Fiskeriforening, Allan Buch, har sendt et brev til Miljø- og Fødevareudvalget samt fiskeriminister Rasmus Prehn (S). 

Brevet er sendt på baggrund af en udtalelse fra fiskeriministeren om, at der ikke findes nyere undersøgelser af skarvens prædation.

– Vi fiskere har fået kraftige beskæringer i fiskeriet i de indre danske farvande. Med det store fokus, der er på at begrænse fiskekvoterne, undrer det mig virkelig meget, at ministeren ikke har et nogenlunde
overblik over de faktorer, der har betydning for genopbygningen af torskebestandene i Kattegat og den vestlige Østersø. Det forekommer mig ubegribeligt, at regeringen ikke har undersøgt, hvordan de biologiske forhold hænger sammen, og at man blot forsøger at løse “den ulykkelige situation” ved at beskære og lukke fiskeriet, skriver Allan Buch bl.a. i brevet.

 

60 millioner småtorsk

Herefter kommer Allan Buch med sin egen udregning på baggrund af tilgængelig dokumentation fra Danmark og Tyskland. Og resultatet er skræmmende; omkring 60 mio. småtorsk bliver hvert år spist af skarver i Østersøen.

– Hvis vi kun kigger på den Vestlige Østersø, bliver resultatet 20 millioner. Hvis disse 20 millioner kunne overleve til de indgår i fiskeriet (3 kg), ville det give en årlig fangst på 60.000 tons, påpeger Allan Buch.

Han er godt klar over, at det er en uvidenskabelig måde at fremstille det på, og opfordrer derfor Miljø- og Fødevareudvalget til at få foretaget en mere kvalificeret beregning.

– Jeg er selv bundgarnsfisker og oplever nu meget store årgange af småtorsk. Skarvens prædation er så vidt vi kan observere hovedårsagen til, at disse gode årgange overhovedet ikke slår igennem i fiskebestandene og dermed i fiskerimulighederne. I offentligheden står fiskerne som de, der har fisket torsken ned, men gravskriften for torskebestandene skal måske være: ”Vi prøvede at køre fiskeriet i bund, men vidste desværre ikke hvad der foregik i virkeligheden”, slutter brevet fra Allan Buch til Miljø- og Fødevareudvalget samt fiskeriministeren.

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig ikke fundet, hvilket har fået forsvaret til at indstille...

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig...