Kvartals-rationer (mængder) for Mindre Aktive Fartøjer i 2022

Bilag 6 meddelelse nr. 10 – 2022 kvartals-rationer (mængder) for Mindre Aktive Fartøjer i 2022

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 12. januar 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.

Jf. § 159 i Reguleringsbekendtgørelsen meddeles hermed, hvilke mængder af FKA-kvoter, det med fartøjer, der er indplaceret som MAF-fartøjer, er tilladt at fiske, medbringe og lande pr. kvartal. Af FKA-kvoter er fiskeri for MAF-fartøjer kun tilladt på de arter, der er nævnt i denne meddelelse.

Jf. § 158 i Reguleringsbekendtgørelsen må fartøjer, der ifølge Fiskeristyrelsens Fartøjsregister ejes af en eller flere bierhvervsfiskere, højst fiske, medbringe og lande 1/3 af fartøjsrationerne for alle arter. For torskefiskerier gælder dog, at fartøjerne må fiske, medbringe og lande halve fartøjsrationer. For rødspættefiskerier og laks i Østersøen må fartøjer ejet af en eller flere bierhvervsfiskere fiske, medbringe og lande samme rationer som fartøjer ejet af erhvervsfiskere. 

Torsk i Skagerrak

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

  600  kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

1.200 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

1.800 kg

Jomfruhummer i Nordsøen

Fra den 1. januar 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder jomfruhummer pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

       25 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

       50 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

     100 kg

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...