Nu får skippere Corona-refusion for lærlinge

I alt får de danske skippere refunderet knap to millioner kroner for lærlinge i 2020

De danske skippere, som havde lærlinge på deres fartøjer i perioden 1. maj 2020 til 31. december 2020, får nu en forsinket julegave.

Det drejer sig om penge fra en støttepakke, som Folketinget vedtog i 2020 med henblik på at modvirke de negative økonomiske konsekvenser af Corona-nedlukningerne.

Støttepakken gav mulighed for at få tilskud til lærlinge i praktik. Det var muligt at få 75 procent løntilskud til lærlinge, som var ansat før 1. maj, og 90 procent løntilskud til lærlinge, som blev ansat efter 1. maj.

Tilskuddet er for lærlinge, der blev ansat i 2020 – og altså ikke for praktikanter, som var blevet ansat tidligere end 2020.

I første omgang meddelte Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) i november 2020, at lærlinge i fiskeriet ikke var omfattet af ordningen, men efter klager og anker ændrede Ankenævnet for ATP mv. afgørelsen fra AUB, og nu er der penge på vej til skipperne.

I alt drejer det sig om knap to millioner kroner.

Ivan Krarup, der er underdirektør i Danmarks Fiskerforening, glæder sig over, at pengene nu kan sendes ud til skipperne.

– Set med vores briller gav det sig selv, at lærlinge inden for fiskeriet var omfattet af ordningen, og det glæder vi os over, at Ankenævnet var enige med os i, så skipperne kan få den refusion, som de har krav på, siger Ivan Krarup.