Nye regler om aktivitetskrav

Et nyt år varsler nye regler, og i den seneste opdatering af reguleringsbekendtgørelsen gemmer der sig lidt af en forsinket julegave

Pr. 1. januar 2022 trådte den seneste udgave af reguleringsbekendtgørelsen i kraft, og dermed er den opdaterede version af §48 nu gældende.

§48 handler om aktivitetskravet, hvor der nu bliver en indført en bagatelgrænse, så fartøjer, hvis årsmængde tilsammen er mindre værd end 250.000 kroner, er undtaget fra aktivitetskravet.

Begrundelsen for denne ændring skyldes et ønske om, at man vil sænke de administrative byrder for erhvervet, da formålet med aktivitetskravet primært var for at sikre, at der ikke var mulighed for de såkaldte kvotejoller. Det vil sige fartøjer med store kvoteværdier, som blev lejet ud til andre fartøjer, og som ikke selv udøvede fiskeriet.

Ændring af havdage

Den nye bagatelgrænse er ikke den eneste ændring, der er skrevet ind i den nye version af §48. Der er også kommet en ændring på antallet af havdage for at opfylde aktivitetskravet. Før hed det sig, at man skulle have 100 dage for at leve op til reglerne, men fra 1. januar er kravet blevet sænket til 60 dage.

Har man som fisker lejede mængder, samt mængder fisket på rationsvilkår, tæller det også med i opgørelsen af, hvorvidt fartøjet har levet op til de gældende regler for aktivitetskravet.

– DFPO ser med stor tilfredshed på de nye bestemmelser. De nye bestemmelser er en væsentlig forbedring og vi håber, at de nye regler vil betyde, at mange fiskere nu slipper for helt unødvendige sager om overholdelse af disse bestemmelser, siger Ole Lundberg Larsen, underdirektør i Danmarks Fiskeriforening

De nye ændringer beskrevet bliver håndhævet med tilbagevirkende kraft, da de var gældende fra årets første dag. Det vil altså sige, at de nye regler bliver brugt til at vurdere, om en fisker har overholdt aktivitetskravet i 2021.

Hvis man uanset de nye bestemmelser har behov for dispensation for bestemmelserne om aktivitetskrav i 2021 pga. sygdom havari el. lign så husk at søge dispensation senest den 1. februar                                  

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig ikke fundet, hvilket har fået forsvaret til at indstille...

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig...