Søfartsstyrelsen: Skal vrag i Kattegat fjernes?

Søfartsstyrelsen beder Fiskeristyrelsen om udtalelse vedr. M/V Bjugnfjord, der sank i Kattegat i januar

Den 21. januar sank M/ V BJUGNFJORD af Trondheim, Kaldesignal LGRT, og henligger nu som vrag på positionen 56° 13.184’N – 012° 09.339’E.

Over vraget er der en vanddybde på 16,3m.

Søfartsstyrelsen vurderer, at vraget ikke er til fare for sejladsen, og på den baggrund vil vraget ikke blive krævet fjernet. 

Dog har Søfartsstyrelsen brug for en uafhængig, sagkyndig udtalelse om, hvorvidt vraget er til fare eller væsentlig ulempe for fiskeriet. 

Derfor har Søfartsstyrelsen anmodet Fiskeristyrelsen om en udtalelse om, hvorvidt vraget er til fare eller væsentlig ulempe.

Hvis Fiskeristyrelsen mener, der er tale om væsentlig fare eller ulempe, ønsker Søfartsstyrelsen en udtalelse om, hvad Fiskeristyrelsen finder nødvendigt, for at vraget ikke længere er til fare eller ulempe. 

Det kunne fx være, der skal tilvejebringes en fri vanddybde på x-antal meter over vraget, eller skal vraget fjernes, så ingen fiskeredskaber kan gribe fat i vragdelene.

Vraget ligger i et område, hvor der advares mod ankring, fiskeri og arbejder på havbunden pga. mistanke om eksplosiver på havbunden. Der ligger desuden i forvejen en del vrag i nærheden af positionen, hvor M/V BJUGNFJORD af Trondheim ligger. 

Søfartsstyrelsen har givet Fiskeristyrelsen frist til 8. februar 2022 til at komme med deres udtalelse. 

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...