Bilag 6 – Opfiskning af torsk i Nordsøen for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus (1)

Bilag 6 meddelelse nr. 44 - 2022 om opfiskning af den afsatte mængde af torsk i Nordsøen til utilsigtede bifangster for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus

Bilag 6 meddelelse nr. 44 – 2022 om opfiskning af den afsatte mængde af torsk i Nordsøen til utilsigtede bifangster for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus

Idet den afsatte mængde af torsk i Nordsøen til afskrivning af utilsigtede bifangster for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus er opfisket (licensliste nr. 1703), jf. reguleringsbekendtgørelsens § 80 stk. 2 nr. 1, kan der med virkning fra og med 6. juli 2022 ikke afskrives mængder på denne ordning.

Fangster af torsk fra fartøjer med FKA-kystfiskerstatus, der har været optaget på licensliste nr. 1703, vil med virkning fra den 6. juli 2022 blive afskrevet på fartøjets FKA-tilladelse.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021 om regulering af fiskeriet, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 5. juli 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 medmindre andet meddeles.

Mulighed for år til år fleksibilitet

Meddelelse om straksregulering nr. 12 - 2024 om mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2023 til 2024 og for 2025 til...

Mulighed for år til år fleksibilitet

Meddelelse om straksregulering nr. 12 - 2024 om mulighed for år til år fleksibilitet på...