Lars Barfoed i spidsen for ny kommission om fremtidens fiskeri

Formand og kommissorium er på plads for ny fiskerikommission. De vil i slutningen af 2023 komme med anbefalinger til at fremtidssikre fiskeriet
05 jul 2022

Fødevareminister Rasmus Prehn har sammen med Folketingets partier bag aftalen om udmøntning af Brexit-reserven netop sat navn på formanden for den nye fiskerikommission. Lars Barfoed bliver formand for den nye kommission, der skal undersøge, hvordan fiskerierhvervet fremtidssikres.

Beslutningen om at nedsætte en fiskerikommission kommer i kølvandet af Brexit, der blandt andet pga. kvotereduktioner har skabt udfordringer for dansk fiskeri.

Formanden udnævnes sammen med de ni andre medlemmer af kommissionen, som er eksperter inden for iværksætteri og fødevareudvikling, økonomi og finansiering, fiskeri, forvaltning og samfund, økosystemer, og klima. Navnene på de resterende medlemmer af fiskerikommissionen offentliggøres efter sommerferien.

Fiskerikommissionen afholder første møde i efteråret 2022 og forventes at afslutte deres arbejde i slutningen af 2023. Her vil kommissionen komme med anbefalinger til, hvordan fiskeriet fortsat kan udvikle sig, så det er økonomisk levedygtigt og bidrager til samfundsøkonomien, samtidig med at klima og havmiljø beskyttes.

Hele kommissoriet kan læses her

Fakta:

  • Fiskerikommissionen har første møde i efteråret 2022 og skal aflevere deres rapport seneste d. 31. december 2023
  • Fiskerikommissionens arbejde inddeles i to faser, hvor den første fase har fokus på at analysere fiskeriet og opstille visioner for, hvor det skal bevæge sig hen. Og den anden fase vil have fokus på de konkrete anbefalinger til, hvordan visionerne kan realiseres
  • For at sikre en grundig afdækning af hele fiskeriet, arbejder kommissionen med anbefalinger til henholdsvis kystfiskeriet, det demersalt havgående fiskeri og pelagisk- og industrifiskeriet
  • Kommissionens sekretariat placeres i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere om:

Flere Nyheder