Nu træder en række beskyttede områder i Kattegat i kraft

I både den danske og svenske del af Kattegat vil der 11. juli blive indført forbud mod fiskeri i en række områder

Fisker du i Kattegat, så skal du være vaks fra 11. juli.

I både den danske og den svenske del af Kattegat indføres der ny regulering i en række områder. I områderne vil det være forbudt at fiske med bundslæbende redskaber – i nogle af dem vil al fiskeri være forbudt.

Se koordinaterne for området her.

 

Dansk dialog med fiskerne – men svenskerne har glemt fiskerne

De nye krav og regler har længe været undervejs. Siden 2016 har de været i proces, men først nu er forslaget igennem EU. Der har altså været tale om en lang og indviklet vej gennem EU-systemet.

De danske myndigheder har været i tæt dialog med Danmarks Fiskeriforening og andre interessenter til søs, og dermed er der i høj grad taget hensyn til fiskeriet i den danske del af Kattegat, samtidig med at mudderhavbunden beskyttes.

Omvendt har det været med processen for den svenske del af Kattegat. Her har inddragelsen af interessenter været minimal, og det har været en ren top-down proces. Både den svenske fiskeriorganisation og Danmarks Fiskeriforening har efterlyst en bedre dialog, og at man tog højde for fiskernes aktiviteter til søs. Det har desværre ikke været tilgangen fra Sverige.

Den danske del af Kattegat

I den danske del af Kattegat indføres der et forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber i seks havstrategiområder og i et Natura 2000-område.

I de markerede røde områder er fiskeri med bundslæbende redskaber forbudt.

Hent kortet her

 

Den svenske del af Kattegat

I svensk farvand indføres der fiskeribegrænsninger i fire beskyttede områder. I en del af de svenske områder indføres forbud mod alt fiskeri. I andre dele er bundslæbende redskaber forbudt, mens der tillades fiskeri med håndredskaber, tejner efter skaldyr og pelagiske flydetrawl. Frem til slutningen af 2024 vil det i disse områder fortsat være muligt at fiske med garn, hvis man deltager i et nationalt kameramonitoreringsprojekt.

I de markerede røde områder er fiskeri med bundslæbende redskaber forbudt. I de skraverede felter er alt fiskeri forbudt.

Hent kortet her

 

Kontrol

Af kontrolhensyn indføres der rundt om de danske havstrategiområder en zone på fire sømil, hvor fiskefartøjer, der fisker med bundslæbende redskaber, skal være udstyret med et fungerende AIS-positionssystem klasse A. der viser, hvor fiskefartøjerne befinder sig. I svensk farvand indføres tilsvarende et krav om AIS for alle fiskefartøjer i et større sammenhængende område.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...