Styrelsens hjemmeside vedligeholdes onsdag

Servicevindue og nedetid onsdag d. 13. juli 2022, fra kl. 08:30 til. kl. 14:00

Fiskeristyrelsen skal udføre IT vedligeholdelse onsdag d. 13. juli 2022, fra kl. 08:30 til kl. 14:00. Flere IT systemer vil blive berørt og være ude af drift i tidsrummet.

Her findes information for nogle af de berørte systemer:

Afregninger / Landingserklæring mellem kl. 08:30 og 14:00

Der kan ikke indberettes system-til-system afregninger/landingserklæringer for køb af fisk i perioden. Dette gælder også webløsninger samt afregninger via Virk.dk.

Fremsøgning af logbøger via Fiskeriportalen mellem 08:30 og 14:00
Logbøger kan ikke fremsøges i perioden.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...