Bilag 6 – Forhøjelse af MAF-kvartalsrationen for rødspætte i Skagerrak

Bilag 6 meddelelse nr. 41 – 2022 om forhøjelse af MAF-kvartalsrationen for rødspætte i Skagerrak

Med virkning fra den 23. juni 2022, forhøjes kvartalsrationen for fiskeri af rødspætte i Skagerrak for fartøjer der udøver fiskeri på MAF-vilkår.

Rødspætte i Skagerrak

Fra den 1. april 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

 1.800kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

3.600 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

5.400 kg

Jf. § 158 i Reguleringsbekendtgørelsen må fartøjer, der ifølge Fiskeristyrelsens Fartøjsregister ejes af en eller flere bierhvervsfiskere, højst fiske, medbringe og lande 1/3 af fartøjsrationerne for alle arter. For torskefiskerier gælder dog, at fartøjerne må fiske, medbringe og lande halve fartøjsrationer. For rødspættefiskerier og laks i Østersøen må fartøjer ejet af en eller flere bierhvervsfiskere fiske, medbringe og lande samme rationer som fartøjer ejet af erhvervsfiskere.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 23. juni 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...