Bilag 6 - Forhøjelse af MAF-kvartalsrationen for rødspætte i Skagerrak

Bilag 6 meddelelse nr. 41 – 2022 om forhøjelse af MAF-kvartalsrationen for rødspætte i Skagerrak
23 jun 2022

Med virkning fra den 23. juni 2022, forhøjes kvartalsrationen for fiskeri af rødspætte i Skagerrak for fartøjer der udøver fiskeri på MAF-vilkår.

Rødspætte i Skagerrak

Fra den 1. april 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

 1.800kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

3.600 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

5.400 kg

Jf. § 158 i Reguleringsbekendtgørelsen må fartøjer, der ifølge Fiskeristyrelsens Fartøjsregister ejes af en eller flere bierhvervsfiskere, højst fiske, medbringe og lande 1/3 af fartøjsrationerne for alle arter. For torskefiskerier gælder dog, at fartøjerne må fiske, medbringe og lande halve fartøjsrationer. For rødspættefiskerier og laks i Østersøen må fartøjer ejet af en eller flere bierhvervsfiskere fiske, medbringe og lande samme rationer som fartøjer ejet af erhvervsfiskere.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 23. juni 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.

Læs mere om:

Flere Nyheder