Bilag 6 – Nedsættelse af fangstration for rokke i Skagerrak og Kattegat

Bilag 6 meddelelse nr. 40 - 2022 om nedsættelse af fangstrejserationen for rokke ved udøvelse af fiskeri i Skagerrak og Kattegat i EU-zone

Med virkning fra lørdag den 11. juni 2022, nedsættes fangstrejserationen for rokke for alle fartøjer, der udøver fiskeri i Skagerrak og Kattegat i EU-zone, således at der må fiskes, medbringes og landes 40 kg. rokke pr. fangstrejse.

For fartøjer hvor fangstrejsen er påbegyndt før den 11. juni 2022, må der fiskes medbringes og landes 80 kg. pr. fangstrejse.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 11. juni 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.”

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig ikke fundet, hvilket har fået forsvaret til at indstille...

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig...