Bilag 6 – Nedsættelse af MAF-rationen for torsk i Nordsøen

Bilag 6 nr. 42 – 2022 om nedsættelse af MAF-kvartalsrationen for torsk i Nordsøen

Med virkning fra den 1. juli 2022, nedsættes kvartalsrationen for fiskeri af torsk i Nordsøen for fartøjer der udøver fiskeri på MAF-vilkår.

Torsk i Nordsøen
Fra den 1. juli 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal: 

Fartøjer under 6 meter – 800 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter – 1.600 kg
Fartøjer på 9 meter og derover – 2.400 kg
 
Jf. § 158 i Reguleringsbekendtgørelsen må fartøjer, der ifølge Fiskeristyrelsens Fartøjsregister ejes af en eller flere bierhvervsfiskere, højst fiske, medbringe og lande 1/3 af fartøjsrationerne for alle arter. For torskefiskerier gælder dog, at fartøjerne må fiske, medbringe og lande halve fartøjsrationer. For rødspættefiskerier og laks i Østersøen må fartøjer ejet af en eller flere bierhvervsfiskere fiske, medbringe og lande samme rationer som fartøjer ejet af erhvervsfiskere.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 23. juni 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig ikke fundet, hvilket har fået forsvaret til at indstille...

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig...