Bilag 6 - Nedsættelse af MAF-rationen for torsk i Nordsøen

Bilag 6 nr. 42 – 2022 om nedsættelse af MAF-kvartalsrationen for torsk i Nordsøen
23 jun 2022

Med virkning fra den 1. juli 2022, nedsættes kvartalsrationen for fiskeri af torsk i Nordsøen for fartøjer der udøver fiskeri på MAF-vilkår.

Torsk i Nordsøen
Fra den 1. juli 2022 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal: 

Fartøjer under 6 meter - 800 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter - 1.600 kg
Fartøjer på 9 meter og derover - 2.400 kg
 
Jf. § 158 i Reguleringsbekendtgørelsen må fartøjer, der ifølge Fiskeristyrelsens Fartøjsregister ejes af en eller flere bierhvervsfiskere, højst fiske, medbringe og lande 1/3 af fartøjsrationerne for alle arter. For torskefiskerier gælder dog, at fartøjerne må fiske, medbringe og lande halve fartøjsrationer. For rødspættefiskerier og laks i Østersøen må fartøjer ejet af en eller flere bierhvervsfiskere fiske, medbringe og lande samme rationer som fartøjer ejet af erhvervsfiskere.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 23. juni 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.

Læs mere om:

Flere Nyheder