Bilag 6 – Vilkår for ankomst og landing af brisling fra Nordsøen

Bilag 6 meddelelse nr. 43 – 2022 om vilkår for ankomst og landing af brisling fra Nordsøen i forhold til kvoteårets afslutning

Ejere af fartøjer, der udøver fiskeri efter brisling i Nordsøen på IOK-vilkår, kan få afskrevet landede mængder af brisling fra kvoteåret 1. juli 2021 til og med 30. juni 2022 til og med 2. juli 2022 på følgende vilkår:

  1. Fiskeriet efter brisling skal være indstillet og fangsten taget ombord på fartøjet inden udgangen af den 30. juni 2022.
  2. Fangsten af brisling inkl. bifangst skal være indført i fartøjets E-log, og E-loggen skal være indsendt til Fiskeristyrelsen inden udgangen af den 30. juni 2022.
  3. Ejere af fartøjer, der ønsker at lande brisling fra kvoteåret der udløber den 30. juni 2022 efter denne dato og frem til og med 2. juli 2022, skal meddele dette til Fiskeristyrelsen på e-mail licensadm@fiskeristyrelsen.dk senest den 30. juni 2022 kl. 12.00.

    Ejerne vil herefter modtage kvittering fra Fiskeristyrelsen om at e-mailen er modtaget og at fartøjet er opført på tilladelsesliste nr. 1999.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 28. juni 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.”

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn omstilling af fiskeriet

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn...