Danske fiskere jubler over ny placering af Hesselø Havvindmøllepark

Stor lettelse i dansk fiskeri. Hesselø flyttes fra et af de vigtigste fiskeriområder i Kattegat

Et bredt politisk flertal har besluttet, at den planlagte havvindmøllepark ved Hesselø flyttes til et område syd for det oprindelige Hesselø-område.

Aftalen er en stor lettelse for de danske fiskere. Det skyldes, at den oprindelige placering lå midt i et vigtigt fiskeriområde i Kattegat og dermed stod til at forpurre en stor del af fiskeriet i Kattegat.

Lige siden det blev kendt, at der skulle ligge en havvindmøllepark ved Hesselø, har Danmarks Fiskeriforening og Gilleleje Fiskeriforening arbejdet benhårdt på at få flyttet havvindmølleparken sådan, at der både bliver plads til havvindmøller og et fortsat fiskeri. Derfor skaber aftalen stor tilfredshed i fiskerierhvervet.

– Det her er en kæmpe forløsning. Vi har arbejdet benhårdt på at få havvindmølleparken flyttet. Det har krævet en kæmpe indsats fra Danmarks Fiskeriforening og i den grad også Gilleleje Fiskeriforening at råbe politikerne op. Derfor er det helt fantastisk, at der ikke blot er blevet lyttet til os, men at man ved handling har vist politisk vilje til at havvindmølleparker og fiskeri skal kunne eksistere side om side.

– Med aftalen viser politikerne, at der er plads til både fiskeri og havvind og at det er muligt at sikre sameksistens, hvis der er dialog og samarbejde. Fiskeri og grøn omstilling er ikke hinandens modsætninger, tværtimod. Det håber vi alle tager med i det videre arbejde, når vi skal drøfte placering af de mange nye havvindmølleparker, som er på vej, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

I Gilleleje Fiskeriforening er man også tilfreds med beslutningen. 

– Selvom havvindmølleparken også kommer til at koste nogle fiskepladser med den nye placering, er det alligevel langt bedre end det udgangspunkt, vi havde. Derfor er jeg glad for, at politikerne har lyttet til fiskeriet, siger Jan Nordahl Petersen, formand for Gilleleje Fiskeriforening.

 

Stor lokal betydning

Havde man fastholdt den oprindelige placering af Hesselø havmølleprojekt ville det have fået store negative konsekvenser for dansk fiskeri.

Blandt andet har Danmarks Fiskeriforening anført, at havvindmølleparken ville lukke Gilleleje Havn, og dermed gøre en ende på den største fiskerihavn på Sjælland.

Derfor peger Danmarks Fiskeriforening på, at de store lokale konsekvenser er en del af forklaringen på, hvorfor parken er blevet flyttet.

– Der er ingen tvivl om, at det ville have fået ødelæggende konsekvenser for Gilleleje Havn, hvis man havde fastholdt den oprindelige placering. Og det ville have været ganske absurd, hvis man uden grund havde trukket tæppet væk under Sjællands største fiskerihavn. Det tror jeg har gjort et stort indtryk på politikerne, siger Jan Nordahl.

 

Tak til politikerne

I Danmarks Fiskeriforening lyder der også en tak til de politikere, der har taget sig tid til at lytte til fiskeriets bekymringer og bidraget til at løfte sagen.

– Jeg vil gerne sige en stor tak til de politikere fra særligt Venstre og Konservative, som har arbejdet benhårdt på at finde en løsning, der både understøtter fiskeriet og sikrer grøn omstilling. Den indsats har sikret ikke blot et fortsat fiskeri fra Gilleleje, men også at mange har fået tilliden til, at havmølleprojekter ikke blot skal ske hen over hovedet på de fiskere, som i generationer har haft deres hverdag på havet. Der skal selvfølgelig også lyde en tak til regeringen, der har forhandlet den her aftale hjem, siger Svend-Erik Andersen.

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn omstilling af fiskeriet

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn...