Fiskeristyrelsen præciserer trawlforbud på DoggerBanke

13. juni trådte trawlforbud i den britiske zone af DoggerBanke i kraft. Flere detaljer, koordinator og vilkår er på plads

Fra midnat 13. juni 2022 blev britisk zone af Dogger Banke lukket for bundslæbende redskaber. Det kunne Fiskeri Tidende orienterer om igår – og nu er der endnu flere detaljer fra Fiskeristyrelsen omkring forbuddet. 

Fiskeristyrelsen oplyser på deres hjemmeside, at  forbuddet gælder:

  • Bundslæbende redskaber, der defineres som ethvert trawl, vod, skraber og lignende redskaber, inklusiv trawl, der slæbes ved eller meget tæt ved havbunden og bevæges aktivt gennem vandet af et eller flere fiskerfartøjer, eller en anden form for mekaniseret system

  • Definitionen omfatter ligeledes, at en del af redskabet er designet til at operere på eller være i kontakt med havbunden

  • Forbuddet inkluderer semipelagiske redskaber

 

Regler ved transit

Ved transit gennem britisk zone af Dogger Banke skal alle bundslæbende redskaber være fastgjort og stuvet.

 

Kontrol

Med henblik på at sikre, at danske fartøjer overholder de nye regler, opsættes en alarm hos Fiskeristyrelsens FiskeriMoniteringsCenter (FMC).

 

Koordinater

Koordinaterne for det lukkede område er som følger:

Punkt 1              55°11.7013’N 01° 36.7388’E; til

Punkt 2              55°29.9112’N 02° 54.2228’E; til

Punkt 3              55°29.0225’N 03° 15.0202’E;

derfra stik øst til grænsen af Storbritanniens Eksklusive Økonomiske Zone; derefter følges denne grænse syd; til breddegrad 54˚22.5797’N; derfra stik vest til 

Punkt 4              54°22.5797’N 02°45.7588’E; til

Punkt 5              54°18.2478’N 02°43.2465’E; til

Punkt 6              54°16.0012’N 02°31.9277’E; til

Punkt 7              54°14.3408’N 02°22.6527’E; til

Punkt 8             54°17.6363’N 02°00.0962’E; til

Punkt 9              54°29.4375’N 01° 16.6388’E; til

Punkt 10           54°49.1315’N 01° 08.1282’E; til

Punkt 11            55°03.5550’N 01° 19.6207’E; og derfra tilbage til punkt 1.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...