Fiskerne opfordrer miljøminister til at gå ind i sagen om svensk dumpning

DFPO har sendt et åbent brev til miljøminister Lea Wermelin, som opfordres til at få svensk dumpning af giftigt materiale stoppet

Svenskerne har planer om at dumpe giftigt slam tæt på kendte og velbesøgte fiskepladser. Det vil skade havmiljøet og udfordre det danske hummerfiskeri – og derfor har Danmarks Fiskeriforening nu rakt ud til miljøminister Lea Wermelin. 

Danmarks Fiskeriforening forudser en potentiel havmiljøkatastrofe og beder ministeren om at gå ind i sagen og få dumpningen afblæst. Dumpningen skyldes udgravninger i bl.a. Göteborg Havn. Her vil man dumpe forurenet materiale uden for Vinga. Der er allerede givet dispensation her til, men det bør stoppes.

– Vi håber, at du vil gå ind i sagen og få sat en stopper for denne potentielle miljøkatastrofe.  Vi mener, det er et dybt forældet syn på havmiljøet at give dispensation, for naturligvis vil 14 mio. m3, hvoraf 285.000 m3 er stærkt forurenet med kviksølv, PCB og TBT have en negativ påvirkning på havmiljøet, skriver formand Svend-Erik Andersen. 

Du kan læse brevet i sin helhed her: 

 

ÅBENT BREV, 29. juni 2022

Kære Lea Wermelin

Den svenske Mark- och Miljødomstol er p.t. i gang med at vurdere, om 14 mio. m3 materiale fra Gøteborgs Havn, hvoraf 285.000 m3 er stærkt forurenet med kviksølv, TBT og PCB skal dumpes i Gøteborgs skærgård nær Vinga.

Danmarks Fiskeriforening forudser en potentiel havmiljøkatastrofe og beder dig derfor om at gå ind i sagen og få dumpningen afblæst.

Den svenske fiskeriforening, SFPO, har ligeledes bedt Sveriges klima- og miljøminister, Annika Strandhäll, om at stoppe dumpningen.

 

Potentiel miljøkatastrofe

Grundet udgravninger i Göteborgs Havn vil projektejerne Göteborgs Havn og Sjöfartsverket dumpe 14 mio. m3 opgravet materiale uden for Vinga i Göteborgs skærgård på 90 m dybde. Af de 14 mio. m3 vurderes 285.000 m3 at være stærkt forurenet indeholdende store mængder kviksølv, TBT og PCB.

Projektejerne har allerede fået dispensation til dumpningen med henvisning til en bestemmelse i Sveriges miljølov, som giver dispensation til dumpning, såfremt det kan vises, at det ikke indebærer problemer for enten menneskers sundhed eller miljøet.

Danmarks Fiskeriforening ser med største alvor på dumpningen, og forudser en potentiel katastrofe for havmiljøet.

 

Opbakning fra ekspert

Fiskerierhvervets bekymring bakkes op af Anders Stigebrandt, oceanograf ved Gøteborg Universitet, som er blevet hentet ind som ekspert i Mark- och Miljö-domstolen.

Anders Stigebrandt har undersøgt det pågældende område, og mener, at der er risiko for, at slammet spreder sig i havet med mere end 700 meter i timen, og at der ikke er lavet tilstrækkelige undersøgelser af strømmålinger, der beviser, at materialet vil lægge sig på bunden af havet.

’Dette fører til en undervurdering af det opgravede materiale, der falder uden for dumpingområdet.’ Står der blandt andet i hans kommentarer.

 

Forgiftede jomfruhummere

Foruden konsekvenserne for havmiljøet frygter Danmarks Fiskeriforening, at forureningen vil få store konsekvenser for de arter, der fiskes i området, særligt jomfruhummere, som fiskes af op mod 100 danske fartøjer.

Det gælder både en bekymring for, hvordan forureningen vil påvirke bestanden af jomfruhummere, og hvordan det vil påvirke fødevaresikkerheden, da der er risiko for, at jomfruhummer ikke kan leve op til grænseværdierne for forurening i fisk og skaldyr.

 

Håber på handling

Vi håber, at du vil gå ind i sagen og få sat en stopper for denne potentielle miljøkatastrofe. Der skal gives lov til at sprede store mængder giftigt materiale i vores hav.

Vi mener, det er et dybt forældet syn på havmiljøet at give dispensation, for naturligvis vil 14 mio. m3, hvoraf 285.000 m3 er stærkt forurenet med kviksølv, PCB og TBT have en negativ påvirkning på havmiljøet.

Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...