Trawlforbud på DoggerBanke fra 13. juni

Nu må der ikke fiskes med bundslæbende redskaber på den britiske del af Doggerbanke. Dog er de præcise detaljer endnu ikke på plads

Mandag 13. juni 2022 træder et forbud for fiskeri med bundslæbende redskaber på Doggerbanke i kraft. Det drejer sig om en del af Doggerbanke, som ligger i britisk farvand. Det bekræfter den britiske ambassade i Danmark. 

Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Pelagiske Producentorganisation har forsøgt at få bekræftet en række forhold, og hvilke vilkår fiskeriet nu skal foregå på, men uden resultat. 

Storbritannien har bl.a. ikke opdateret EU licenserne på myndighedernes hjemmeside med detaljerne i de nye regler. Det står således ikke fuldstændigt klart, præcis hvorledes reglen implementeres i forhold til EU-fartøjer.

EU Kommissionen har også lovet at arbejde for at få udsat ikraftrædelsesdatoen, men det er der tilsyneladende ikke kommet noget ud af.

Fiskeriforeninger forfølger fortsat en afklaring i de kommende dage omkring detaljer og regelgrundland. Indtil da forventes det, at forbuddet vil blive håndhævet fra britisk side. 

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...