Bilag 6: Ændring af vilkår for fiskeri af brisling i Skagerrak og Kattegat

Fiskeristyrelsen udsender bilag 6-meddelelse om brislingfiskeriet i Skagerrak og Kattegat

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende bilag 6-meddelelse angående brislingefiskeriet i Skagerrak og Kattegat:

Af de årsmængder af brisling i Skagerrak og Kattegat, der er uddelt til fiskeri til fartøjer med IOK fra 1. juli 2021 og indtil 30. juni 2022 på baggrund af det enkelte fartøjs promilleandel, forhøjes den andel af mængden, der kan indgå i individuelle kvotebytter med fartøjer fra andre EU-lande eller overføres til fiskeri i Nordsøen til 100 pct.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 12. maj 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...