Bilag 6: Genåbning af tobisfiskeri på rationsvilkår i område 2r

Med virkning fra den 5. maj 2022, åbnes der for tobisfiskeri i tobisforvaltningsområde 2r

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse vedrørende tobisfiskeriet på rationsvilkår i område 2r i Nordsøen og Skagerrak:

Med virkning fra den 5. maj 2022, åbnes der for tobisfiskeri i tobisforvaltningsområde 2r (EU-zone) for de fartøjer, hvis ejere har ansøgt om tilladelse, og som opfylder vilkårene jf. bilag 6 meddelelse nr. 28 2022. 

Fiskeristyrelsen udsender den 4. maj 2022 justeret tilladelse til fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2r hvor det i perioden fra den 5. maj 2022 til og med 29. maj 2022 er tilladt at fiske, medbringe og lande i alt 105 tons tobis.

Den tildelte mængde tobis i tobisforvaltningsområde 2r kan fiskes ud over den gældende kalenderuges ration i tobisforvaltningsområde 3r.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 4. maj 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.