Der landes markant færre torsk og rødspætter

Fiskeriet efter både torsk og rødspætter har taget et stort dyk i årets fire første måneder

Torsk og rødspætter er to af de arter, som altid har fyldt meget på de danske fiskeauktioner.

Det gør de stadig, men landingerne til auktionerne har i årets fire første måneder været markant lavere for begge arter, end det var tilfældet i samme periode sidste år. 

Det viser en gennemgang, som Fiskeri Tidende har foretaget. 

Fra nytår og frem til udgangen af april er der handlet 1.270 ton torsk, hvilket er et fald på 21 procent, og der er handlet 2.535 ton rødspætter, hvilket er et fald på 29 procent.

Priserne på både torsk og rødspætter er steget med henholdsvis 32 og 41 procent, og det betyder, at den samlede landingsværdi for både torsk og rødspætter er på niveau med samme periode sidste år.  

De stigende priser skal dog ses i lyset af de markant stigende priser på brændstof og den stigende inflation i øvrigt. 

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...