Få støtte til udvikling af sælsikre redskaber

Har du en ide til, hvordan din fangst og dit fiskeri kan beskyttes imod sæler? Så har du nu chancen for at afprøve din ide

Der arbejdes på at udvikle sælsikre redskaber. Blandt andet hos DTU Aqua. Men der er stadig plads til forbedringer, som gør de sælsikre redskaber til en reel mulighed i fiskeriet.

Derfor bliver der nu mulighed for som fisker at teste idéer til sælsikre fiskeredskaber. Med både videnskabelig og finansiel opbakning. Der kan være tale om ændringer til allerede eksisterende redskaber eller afprøvning af nye redskaber.

Det kan være, du har tænkt på en måde at beskytte stenbidere imod angreb fra sæler, eller at du har ideer til særlige redskaber til torskefiskeri.

Ideen skal være ny og have potentiale til at kunne fiske uden sælskader.

Har du en ide, kan du kontakte et medlem af den nedsatte styregruppe. Herefter vil styregruppen i fællesskab evaluere, om ideen kan få støtte, og hvordan et evt. projekt kan igangsættes.

Styregruppen evaluerer de indkomne idéer i henhold til tre kriterier:

  1. Praktisk gennemførlighed
  2. Skalerbarhed
  3. Omkostninger 

Når en idé får en positiv evaluering, skal fiskeren godkende, at DTU Aqua må udføre dataindsamling af redskabets ydeevne i forhold til håndtering, fangster og sælskader. Derefter frigiver DTU Aqua de nødvendige midler til fremstilling eller ændring af redskabet.

Man kan modtage op til 45.000 kr. i støtte til at teste sin ide.

Når fiskeriet fungerer, vil en videnskabelig medarbejder fra DTU Aqua i samarbejde med fiskeren indsamle fangstdata og overvåge/beskrive redskabet. Med dette projekt håber styregruppen at finde yderligere, potentielt sælsikre fiskeredskaber, som enten kan anvendes, som de er eller kan forbedres videre med efterfølgende forsøg.

Medlemmerne af styregruppen er:  

Finn Larsen DTU Aqua, fl@aqua.dtu.dk, tlf.: 20672800

Henrik Lund, Danmarks Fiskeriforening, hl@dkfisk.dk, tlf.: 29 24 55 65

Marc Eskelund, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri marc@fskpo.dk, tlf.: 26276912

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke kun var formanden, som endte med at forlade foreningen...

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke...