Lokalforening: Tager havplanen hensyn til fiskeriet?

Strandby Fiskeriforening og Læsø Fiskeindustri har bl.a. spurgt ind til, om havplanen tager hensyn til fiskeriet ved opstilling af havvind
af Claus Kirkegaard
02 maj 2022

Strandby Fiskeriforening og Læsø Fiskeindustri havde foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget d. 23. marts 2022, hvor de bl.a. fik spurgt ind til, om der i den kommende havplan bliver taget hensyn til fiskeriet, når vindmøller, ledninger osv. skal placeres.

Det er et spørgsmål, der er vigtigt for fiskerne i Strandby og på Læsø at få besvaret, da et område nord for Læsø er blevet identificeret som potentielt egnet til opstilling af havvind. 

Det spørgsmål har udvalget videresendt til Erhvervsminister Simon Kollerup (S), som nu har svaret på det.

- Havplanen fastsætter ikke retningslinjer for gennemførelsen af konkrete planer og projekter, men udlægger udelukkende arealreservationer til forskellige formål. Det er derfor ikke muligt på planniveau at fastlægge, hvor og hvordan vindmøller og kabler i kommende havvindmølleparker skal etableres, herunder om kablerne skal graves ned. Der kan dog planlægges for fremtidige kabler eller rørledninger med det formål at sikre linjeføringen for disse, lyder det bl.a. i svaret fra ministeren.

- Der er ikke et generelt forbud mod alt fiskeri i vindmølleparker, men fiskeriet kan blive begrænset i områder udlagt til havvind, da der i medfør af kabelbekendtgørelsen er et forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber, herunder trawl, over kabler på havbunden og i en beskyttelseszone på 200 meter på hver side af kablerne, skriver erhvervsministeren.

 

 

Flere Nyheder