Bilag 6: Midlertidig lukning af et område i Skagerrak for fiskeri efter dybhavsreje

For mange unge individer lukker midlertidigt et område i Skagerrak for fiskeri efter dybhavsreje

I perioden fra og med tirsdag den 1. marts 2022 til og med tirsdag den 15. marts 2022 er det forbudt at fiske efter dybhavsreje med en maskestørrelse på mindst 35 mm inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

  1. 58 09’1 N  009 49’1 Ø
  2. 58 12’7 N  010 00’7 Ø
  3. 58 14’3 N  010 07’1 Ø
  4. 58 12’6 N  010 13’9 Ø
  5. 58 09’9 N  010 02’3 Ø
  6. 58 06’6 N  009 52’2 Ø

Uanset forbuddet, er det fortsat tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

Bundtrawler, der anvender følgende redskaber:

  • Bundtrawl med en maskestørrelse på mindst 32 mm, der anvendes til fiskeri efter dybhavsrejer og er forsynet med en nordmørerist med højst 19 mm mellem tremmerne unden en anordning, der holder fisk tilbage
  • Bundtrawl med en maskestørrelse på over 70 mm, der anvendes til fiskeri efter jomfruhummer og er forsynet med en nordmørerist med højst 35 mm mellem tremmerne uden en anodning, der holder fisk tilbage.

Fartøjer, der ønsker at gøre brug af undtagelsen, skal inden indsejling i området skal senest en 1 time før indsejling i det lukkede området meddele dette til FMC på telefon nr.: 72185609 eller på mailadressen fmc@fiskeristyrelsen.dk

Baggrunden for lukningen er at det er konstateret, at forekomsten af antal unge individer af arten dybhavsreje af det samlede antal dybhavsrejer i en stikprøver overskrider det tilladte niveau jfr. Kommissionens delegerende forodning (EU) 2021/2019 af 1. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 1241/2019 for så vidt angår de næremere bestemmelser for gennemførelsen af realtidslukninger af fiskeriet efter dybhavsrejer i Skagerrak, som ændret.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. marts 2022 og er gældende til og med den 15. marts 2022 med mindre andet meddeles.

Mulighed for år til år fleksibilitet

Meddelelse om straksregulering nr. 12 - 2024 om mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2023 til 2024 og for 2025 til...

Mulighed for år til år fleksibilitet

Meddelelse om straksregulering nr. 12 - 2024 om mulighed for år til år fleksibilitet på...