Bilag 6: Midlertidig lukning af område i Skagerrak

Området lukkes, da antallet af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau

Fiskeristyrelsen har netop udsendt følgende Bilag 6-meddelelse: 

I perioden fra og med tirsdag den 29. marts 2022 til og med tirsdag den 19. april 2022 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

1) 58° 09’9 N 010° 15’2 Ø
2) 58° 09’1 N 010° 26’6 Ø
3) 58° 04’2 N 010° 36’6 Ø
4) 58° 01’9 N 010° 28’2 Ø
5) 58° 04’9 N 010° 22’5 Ø
6) 58° 05’0 N 010° 14’6 Ø

Uanset forbuddet, er det fortsat tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

– flydetrawl, snurpenot, drivgarn og pilke til fiskeri efter sild, makrel og hestemakrel.
– tejner
– kammuslingeskraber
– hildingsgarn

Baggrunden for lukningen er, at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 783/2011 af 5. august 2011.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6, og træder i kraft med virkning fra den 28. marts 2022.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...