Bilag 6 Nr. 19 : Midlertidig lukning af et område i Skagerrak

Bilag 6 meddelelse nr. 19 – 2022 Midlertidig lukning af et område i Skagerrak på baggrund af prøve nr. RTCDNK2210
07 mar 2022

I perioden fra og med tirsdag den 8. marts 2022 til og med tirsdag den 29. marts 2022 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

  • 57° 58’1 N  009° 38’2 Ø
  • 58° 03’7 N  009° 55’8 Ø
  • 57° 59’9 N  010° 00’6 Ø
  • 57° 54’3 N  009° 42’9 Ø

Uanset forbuddet, er det fortsat tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

- flydetrawl, snurpenot, drivgarn og pilke til fiskeri efter sild, makrel og hestemakrel.

- tejner

- kammuslingeskraber 

- hildingsgarn

Baggrunden for lukningen er at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 783/2011 af 5. august 2011.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6, og træder i kraft med virkning fra den 8. marts 2022.

Læs mere om:

Flere Nyheder