Bilag 6: Opfiskning af brisling på kystfiskerration i Østersøen

Bilag 6 meddelelse nr. 18 – 2022 om opfiskning af den til kystfisker-rationsfiskeri afsatte mængde af brisling i Østersøen (3BCD-C)

Idet den afsatte mængde af brisling til kystfisker-rationsfiskeri skønnes nært opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af brisling i Østersøen (3BCD-C) på kystfisker-rationsfiskeri vilkår tilladelsesliste nr. 1729 med virkning fra og med fredag den 4. marts 2022.

Forbud mod at medbringe og lande brisling fra Østersøen (3BCD-C) fisket på kystfisker-rations vilkår træder i kraft med virkning fra og med søndag den 6. marts 2022.

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 3. marts 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...