Danmarks Fiskeriforening: Tvungen kameraovervågning er en hån mod de danske fiskere

Fiskeriminister Rasmus Prehn indfører tvungen kameraovervågning i fiskeriet efter jomfruhummere i Kattegat

Danmarks Fiskeriforening har i månedsvis forsøgt at lande en aftale med fiskeriminister Rasmus Prehn om en udvidelse af det frivillige projekt, hvor en gruppe fiskere i Kattegat har fået installeret kameraovervågning ombord på deres fartøjer. Fiskerierhvervet ønskede, at kameraprojektet fortsatte ad frivillighedens vej.

Ministeren har imidlertid valgt ikke at imødekomme fiskerierhvervet. I stedet indføres der tvungen kameraovervågning. Det ærgrer Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, som til det sidste troede på, der kunne findes en løsning som begge parter kunne se sig i.

– Jeg synes, vi har strakt os langt i forsøget på at gøre ministeren tilfreds. Derfor ærgrer det mig meget, at ministeren alligevel har besluttet at danske fiskere, som de eneste fiskere i EU, skal tvinges til at tage kamera ombord. Dermed har vores egen minister med åbne øjne valgt at mistænkeliggøre de danske fiskere. Vi kan kun opfatte det som en mistillidserklæring. Det er jeg ked af, og jeg mener ikke, at ministeren tager ansvar for at sikre en god dialog og samarbejde om kameraovervågning i dansk fiskeri, siger Svend-Erik Andersen.

Samarbejdet skrottes

Danmarks Fiskeriforening har fra start været modstandere af tvungen kameraovervågning. Det er et stort indgreb i den enkelte fiskers hverdag, at der installeres adskillige overvågningskameraer på fiskefartøjerne. Det til trods indgik fiskerierhvervet en aftale om et frivilligt kameraprojekt i 2021 for at fremme dialogen og samarbejdet om kameraovervågning i Kattegat. Med ministerens beslutning er samarbejdet brudt sammen, og det ser han på med stor alvor.

– Dialogen om kameraprojektet er nu endegyldigt brudt sammen, og det efterlader erhvervet i en ærgerlig situation. Vi ville virkelig gerne have fundet en løsning som begge parter kunne se sig selv i, men sådan skulle det ikke gå”, konstaterer Svend-Erik Andersen.

Fiskerimønstre uændrede

I Danmarks Fiskeriforening er man overbevist om, at kameraovervågning ikke kommer til at gavne torskebestanden.

– Hvis nogen har interesse i et sundt havmiljø og sunde fiskebestande, så er det os, der lever af fiskeriet. Jeg er helt enig i, vi skal gøre, hvad vi kan for at genoprette torskebestanden i Kattegat. Vi har allerede reduceret torskefiskeriet til et absolut minimum. Klimaændringer kan vi nok ikke gøre noget ved, men vi har længe efterlyst en klar indsats i forhold til udledning af næringsstoffer. Det er illusorisk at tro, at kameraovervågning hjælper torskebestanden. Særligt når det fremgår klart af evalueringsrapporten for kameraprojektets første fase, at fiskerne ikke ændrer adfærd, når de får kamera på kombineret med, at vi er langt fra at fiske hele torskekvoten i Kattegat, udtaler Svend-Erik Andersen.

Kampen fortsætter

Selvom ministeren nu har beseglet det frivillige forsøg med kameraovervågnings skæbne på den korte bane, kommer Danmarks Fiskeriforening ikke til at opgive kampen mod tvungen kameraovervågning og dansk enegang. For i EU forhandler man om nye kontrolregler, og her vil man i Danmarks Fiskeriforening arbejde aktivt for, at der ikke indføres tvungen kameraovervågning.

– Mange EU-lande er kraftige modstandere af kameraovervågning. Det samme gælder Norge, som vi ofte sammenligner med. Vi arbejder benhårdt for, at EU ikke indfører krav om tvungen kameraovervågning. Jeg håber da, man kigger på de gældende EU-regler så, man ikke overimplementerer reglerne i Danmark. Der skal være proportionalitet i regler og kontrol – det gælder også på fiskeriområdet, siger Svend-Erik Andersen.