Fiskeristyrelsen svarer på kritik

Efter kritik fra vestjyske garnfiskere omkring kontrollen og pinger, reagerer Fiskeristyrelsen nu

I en artikel på netmediet Fiskerforum.dk i sidste uge klagede vestjyske garnfiskere over den måde, Fiskerikontrollen havde henvendt sig for at undersøge, om de lovmæssige pinger var anbragt på garnene, efter de var sejlet i Kattegat for at fiske efter kulsøer.

Derudover mente de vestjyske fiskere, det var urimeligt, at kun erhvervsfiskere er forpligtet til at indkøbe og bruge de dyre pingere. 

Fiskeristyrelsen har nu svaret på kritikken, hvilket man kan læse herunder:

Jeres artikel ”Vestjyske garnbåde chikaneres af kontrollen på den jyske Øst-kyst” bragt på FiskerForum den 21. februar 2022 https://fiskerforum.dk/vestjyske-garnbaade-chikaneres-af-kontrollen-paa-den-jyske-oest-kyst/ foranlediger en berettigelse af reglerne for pinger i garnfiskeriet.

Vi håber, I vil videreformidle reglerne til fiskerne, så der ikke opstår misforståelse om, hvorfor Fiskerikontrollen foretager pinger-kontrol i forbindelse med garnfiskeriet:

”Stenbiderfiskeriet starter typisk i slutningen af december, hvor mange fiskere begynder at sætte garn.

Herefter fortsætter fiskeriet i januar, februar og marts, som er den periode hvor stenbiderne trækker ind for at gyde på det lavere vand. Stenbider fiskes typisk i garn med en maskestørrelse over 220 mm. Det er mest hunnerne (kulsøer) der fiskes, da deres rogn er meget eftertragtet.

Fiskerikontrollen kontrollerer rutinemæssigt, at reglerne for fiskeriet overholdes, herunder kontrol af reglerne om montering af akustiske alarmer på garnene.

Anvendelse af akustiske alarmer er påkrævet i farvande og ved fiskerier, hvor man ved eller formoder, at der vil være store bifangster af små hvaler.

For fiskefartøjer over 12 meter gælder det bl.a.:

  • I Østersøen, hele område 24 og en mindre del af område 25, skal akustiske alarmer anvendes på alle garn hele året.
  • I Nordsøen, Skagerrak og Kattegat skal akustiske alarmer anvendes i perioden 1. august til 31. oktober, på alle bundsatte hildingsgarn og indfiltringsgarn og kombinationer af sådanne garn, hvis samlede længde ikke overstiger 400 meter.
  • Bundsatte hildingsgarn og indfiltringsgarn med maskestørrelse på over 220 mm skal anvende akustiske alarmer hele året.

Læs mere om reglerne og se kort over de berørte områder på Fiskeristyrelsens hjemmeside og i Bekendtgørelsen

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn omstilling af fiskeriet

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn...