V-politiker: Torskedumt og mangel på logik

Hvorfor lave forsøgsperiode, når beslutningen om 100 % kontrol af fiskerne allerede var taget, spørger V-politiker

I en artikel på kanalfrederikshavn.dk undrer byrådsmedlem for Venstre i Frederikshavn Kommune, Mette Hardam, sig over forløbet omkring videoovervågning af jomfruhummerfiskerne i Kattegat.

– Danmarks Fiskeriforening (DFPO) har konkluderet ud fra forsøgsperioden, at der er meget lidt bifangst af torsk i jomfruhummerfiskeriet i Kattegat – ca. 450 gram pr. trawltræk. En konklusion, som åbenbart ikke vægter for Minister Rasmus Prehn.

– Hvorfor overhovedet igangsætte en fase 1, hvis man på forhånd har besluttet at fiskeriet skal kontrolleres 100%? Den form for forsøg er både spild af ressourcer og torskedumt! lyder det fra Mette Hardam.

Hun siger videre:

– Kameraovervågning er et glimrende redskab til at indføre 100 % kontrol af fiskeriet, men IKKE det rette redskab til at genoprette torskebestanden! Afbureaukratisering er oppe i tiden! Er tiden ikke inde til at sætte fiskeriet mere fri og vise fiskerne den tillid, som de må forvente fra deres Minister på området?

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...