Brexit-støtteordningen for de minimis-støtte til fiskere åbner for ansøgning

Fiskeristyrelsen åbner nu for ansøgninger til EU-støtteordningen ’De minimis-støtte for indkomsttab i 2021’

Ordningen er den tredje Brexit-støtteordning målrettet fiskerierhvervet, som åbner for ansøgninger. Sammen med de øvrige Brexit-ordninger skal de minimis-ordningen bidrage til at afbøde de negative konsekvenser af Brexit for danske fiskere. Der er afsat 10 millioner kroner til udbetaling af støtte under ordningen.
Fiskere, der i 2021 var negativt berørt af Brexit, kan nu søge om støtte fra endnu en Brexit-støtteordning.

De minimis-støtten skal bidrage til, at støttemodtagerne kan tilpasse sig til den nye situation med reducerede kvoter, som er en direkte konsekvens af Brexit.

Ordningen er finansieret af EU-midler fra EU’s Brexittilpasningsreserve.  

Ordningen udmøntes under EU’s de minimis-regler for fiskeri- og akvakultursektoren. Det betyder, at støttemodtagere maksimalt kan modtage 30.000 EUR i støtte over en treårig periode.

De minimis-støtteordningen kan kombineres med øvrige kompensationsordninger under brexit-reserven. Der kan dog ikke udbetales støtte for det samme tab flere gange.

Fiskere, der modtager støtte til ophugning af deres fartøj, kan ikke modtage de minimis-støtte til samme fartøj.

Information om ordningen
Fiskeristyrelsens tilskudsguide kan man læse mere om, hvilke ordninger, der er åbne for ansøgninger samt finde vejledninger om indholdet i de enkelte ordninger og information om, hvordan man ansøger.

Læs mere om EU’s brexittilpasningsreserve på Europa Kommissionens hjemmeside

Læs mere om den danske udmøntning af brexit-reserven til fiskerisektoren på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Yderligere information
For faglige spørgsmål til ansøgningsmaterialet og ordningen, kan Fiskeristyrelsen kontaktes alle hverdage kl. 10-14 på telefon 72 18 58 50.

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at mindske CO2-udledningen

Skagen Havn nærmer sig markant CO2-reduktion

I 2023 satte Skagen Havn gang i tre centrale initiativer, som alle bidrog til at...