Fremgang i landingsværdien for jomfruhummer

Stigende priser giver fremgang i landingsværdien for jomfruhummer

De danske fiskere har i årets første ti måneder landet jomfruhummere for en samlet værdi på 283,1 millioner kroner.

Det er en fremgang sammenlignet med samme periode sidste år, hvor de danske fiskere landede jomfruhummere for en samlet værdi på 240,8 millioner kroner.

Fremgangen skyldes højere priser på jomfruhummer, for ser man på mængden af landede jomfruhummere er den lavere i år.

I årets første ti måneder har de danske fiskere landet 4.057 ton jomfruhummere mod 4.401 ton i samme periode sidste år.

Der er fanget flest jomfruhummere i Skagerrak: 2.079 ton.

Der er fanget næstflest jomfruhummere i Kattegat: 1.560 ton.

I Nordsøen har de danske fiskere fanget 320 ton jomfruhummere.

Mulighed for år til år fleksibilitet

Meddelelse om straksregulering nr. 12 - 2024 om mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2023 til 2024 og for 2025 til...

Mulighed for år til år fleksibilitet

Meddelelse om straksregulering nr. 12 - 2024 om mulighed for år til år fleksibilitet på...