Sælen æder torsk – og fladfisk

Sælens favorit er torsk, men der er også andre fisk på menukortet, viser undersøgelser fra DTU Aqua

Spiser sælen skrubber, rødspætter og pighvar?

Vi ved, at sælen er glad for torsk, men om der er andre fisk på menukortet har krævet en undersøgelse. Og den er DTU Aqua nu klar med, skriver Tidende.dk.

Hovedkonklusionerne er, at sælerne ved Bornholm i langt overvejende grad tager torsk og kun i mindre omfang fladfisk.

– De har taget så få fladfisk, at den statistiske sikkerhed på de tal er meget mindre, men det er i størrelsesorden tre-fire procent, mens de har taget 46 procent af de torsk, vi har sat i garnet. Vi har ikke nogen ture, hvor de har taget alle fladfiskene, det højeste var 15 procent, tror jeg, mens det på en del af turene er alle torsk, der er forsvundet eller er blevet skadede, siger seniorforsker Finn Larsen.

Et billede, som også bliver bekræftet af fiskernes indberetninger. De oplever også, at sælens favorit er torsk. 

Typisk tager sælen en hel torsk fra garnet – kun få nøjes den med at skade. Resultatet minder meget om en svensk undersøgelse. Her var konklusionen, at der forsvinder 4,1 fisk for hver, der er skadet. I DTUs undersøgelse er det 4,6 fisk for hver, der er skadet. 

DTU Aqua afleverede undersøgelsen til Miljøstyrelsen i sidste uge. Siden er der ikke sket noget, og rapporten er derfor heller ikke tilgængelig nogle steder.  

Det er op til Miljøstyrelsen, hvorvidt og hvordan sælen skal reguleres.