Brian skal tørre sine garn og pæle på fodboldbanen og bålpladsen

Når der skal bygges på Stejlepladsen i Københavns sydhavn, kan man ikke bare skille sig af med den sidste fisker i området

Historien om Brian Kyeds kamp for at få et sted at tørre sine garn og pæle efter 2024 startede tilbage i 2019, da kommunalplanen for Københavns Kommune blev ændret.

Der blev det nemlig besluttet, at man alligevel ikke ville bygge boliger på Amager Fælled, da køben- havnerne havde protesteret voldsomt over udsigten til at miste et grønt åndehul. Til gengæld skulle Stejlepladsen i Sydhavnen nu lægge jord til udvidelsen af hovedstaden. For bygges boliger, det skulle der altså.

Problemet med den beslutning var bare, at Sydhavnens sidste er- hvervsfisker, Brian Kyed, faktisk aktivt bruger Stejlepladsen til det, den var tiltænkt – som tørreplads til fiskeredskaber. Og ham kan man ikke bare smide på porten. Han kæmper indædt, og nu kan endnu et – næsten tragikomisk – kapitel skrives til hans historie.

Lavet en aftale

I forhandlingerne om Stejlepladsens og Brians fremtid som erhvervsfisker, er der blevet indgået en aftale om, at han stadig skal have mulighed for at benytte sig af noget af arealet til tørreplads. Hvis dette ikke kom på plads, så skulle Københavns Kommune sende ham ud i en anden kommune for at tørre redskaber. En løsning, som ingen mening giver, og derfor er det bidende nødvendigt, at der bliver fundet en plads i egen kommune

– Jeg venter på, at de kommer med en skriftlig aftale, som understreger den mundtlige aftale, vi har indgået efter en del møder og forhandlinger. I aftalen, der lover de mig, at der vil være en pæleplads i fremtiden derude, siger han og fortsætter:

-Men nu har jeg ventet et år på den skriftlige udgave af aftalen, og jeg har rykket for den adskillelige gange, så i sidste ende kan alt jo stadig nå at ændre sig.

Udover en pæleplads, så vil Brian Kyed også i aftalen få tildelt et mindre areal til at tørre garn på.

Garn på boldpladsen

Godt nok lover kommunen at stille arealer til rådighed, så Brian Kyed kan få lov til at fortsætte med at tørre sine redskaber i Sydhavnen. Det er også her hans skur, båd og forening ligger. Men det skal ikke være nemt for ham at arbejde i fremtiden.

– De vil tildele mig et mindre areal til at tørre garn på. Men det areal skal jeg så dele med beboerne, når de vil spille fodbold. Det, mente arkitekterne i hvert fald ikke, var noget problem. Deres tanke var, at når jeg ikke lige bruger pladsen, så kunne den godt bruges til boldplads, men jeg vil have førsteretten til området. Så hvis jeg skal tørre garn, og nogle spiller bold, så må jeg godt smide dem væk. Det kommer de jo ikke til at respektere, griner han.

Pæle på bålpladsen

Ikke nok med at Brian Kyed med stor sandsynlighed ufrivilligt kommer til at levere målene til den kommende fodboldbane, så har arkitekterne også planer for det område, hvor hans bundgarnspæle skal tørre.

– Når jeg ikke benytter pælepladsen, så kan beboerne jo benytte dem som fest- og bålplads. Så er spørgsmålet jo bare, hvor mange af de unge, der vil respektere, at mine pæle ikke er deres brænde, lyder det både ironisk og opgivende fra Sydhavnens sidste erhvervsfisker.

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke kun var formanden, som endte med at forlade foreningen...

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke...