Bilag 6 – vilkår for fiskeri af kulmule i norsk zone i Nordsøen

Bilag 6 meddelelse nr. 53 - 2022 om ændring af vilkår for fiskeri af kulmule i norsk zone i Nordsøen, ICES-område 4A og 4B (HKE/04-N)

Med virkning fra den 2. september 2022, er det tilladt for et fartøj at fiske, medbringe og lande i alt 18.000 kg. kulmule pr. halve kalendermåned fra norsk zone i Nordsøen, ICES-område 4A og 4B. 

Den gældende ration pr. halve kalendermåned kan overskrides med op til 10 pct.

Såfremt den gældende ration pr. halve kalendermåned overskrides med op til 10 pct. fratrækkes den overskredne mængde i rationen for den efterfølgende reguleringsperiode.

Overskridelser udover 10 pct. af den gældende perioderation sanktioneres efter reglerne om overfiskeri.

Uanset reguleringsbekendtgørelsens § 156 stk. 2, kan fartøjer, der har landet halvmånedsrationen, påbegynde fiskeri på den kommende halvmånedsrationsmængde, dog vil kulmule, der landes i en given rationsperiode, afskrives denne periodes ration jf. reguleringsbekendtgørelsens § 156, stk. 1. 

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 2. september 2022 og er gældende til og med 31. december 2022 med mindre andet meddeles.

Mulighed for år til år fleksibilitet

Meddelelse om straksregulering nr. 12 - 2024 om mulighed for år til år fleksibilitet på fartøjsniveau fra 2023 til 2024 og for 2025 til...

Mulighed for år til år fleksibilitet

Meddelelse om straksregulering nr. 12 - 2024 om mulighed for år til år fleksibilitet på...