Bilag 6 - vilkår kystnært rationsfiskeri af sild i Nordsøen

Bilag 6 meddelelse nr. 54 - 2022 om ændring af vilkår for et kystnært rationsfiskeri af sild i Nordsøen 4AB
05 sep 2022

Sildefiskeri i Nordsøen 4AB

For fartøjer, der har opnået tilladelse til et kystnært rationsfiskeri af sild til konsum i september måned 2022, er det i perioden fra den 1. september 2022 til og med 30. september 2022 tilladt af fiske medbringe og lande ialt 50.000 kg. sild 

Denne meddelelse er udstedt i medfør af reglerne i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris bekendtgørelse nr. 2513 af 13. december 2021 om regulering af fiskeriet, § 2, jf. bilag 6.

Meddelelsen træder i kraft den 2. september 2022 og er gældende til og med 30. september 2022 med mindre andet meddeles

Læs mere om:

Flere Nyheder