Brexit: Nu kan der søges ophugningsstøtte og kompensation for tabt omsætning

Fra i dag kan Brexit-ramte fiskere søge om at få kompensation for tabt omsætning, støtte til ophugning og støtte til at ombygge et fartøj til et andet formål end fiskeri

I dag er det mere end seks år siden, at briterne besluttede at forlade EU. Og i dag – seks år efter den skæbnesvangre folkeafstemning – åbner de første to ud af i alt tre ordninger, der skal sikre fiskeriet erstatning for Brexit.

Støtten skal muliggøre, at støttemodtagere kan tilpasse sig til den nye situation med reducerede kvoter, som er en direkte konsekvens af Brexit. EU-kommissionen har i henhold til EU’s statsstøtteregler godkendt de to ordninger. Ordningerne er finansieret af EU-midler fra EU’s Brexittilpasningsreserve.

Prehn: Et hårdt slag

De to støtteordninger, der nu åbner, er en del af aftalen om udmøntning af Brexitreserven til fiskerisektoren. Af den aftale fremgår, at et bredt flertal i Folketinget har afsat 25 millioner kroner til at kompensere fiskeriet for tabt omsætning i 1. kvartal 2021, og at der er afsat 204 millioner kroner til ophugning og ombygning til andet formål end fiskeri.

– Brexit var et hårdt slag for dansk fiskeri. Kvoterne blev fra den ene dag til den anden færre, og det har naturligvis ramt erhvervet på indtjeningen. Sammen med et bredt flertal i Folketinget har regeringen aftalt en støttepakke til fiskere, følgeerhverv og lokalområder, som indeholder direkte kompensation til fiskerne, for de tab de har lidt. Nu gør vi klar til at sende knap 230 mio. kroner afsted, der skal sikre en bæredygtig fremtid for dansk fiskeri. Både ved kompensation til fiskerne for reduktion af fiskekvoterne, og hjælp til de fiskere, der vil forlade erhvervet, så de kan gøre det nogenlunde tørskoet, lyder det fra fiskeriminister Rasmus Prehn.

Tilfredshed i DFPO

I Danmarks Fiskeriforening er man også tilfredse med, at midlerne nu begynder at komme ud til fiskerne

– Jeg er glad for, at Brexit-kompensationsmidlerne nu begynder at komme ud til fiskerne. De er længe ventede, og de falder på et tørt sted. Det kan medvirke til, at grundlaget for at drive fiskeriet bliver bedre, lyder det fra Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Derudover hæfter man sig i Danmarks Fiskeriforening ved, at den store ordning, kompensation for tabt kvoteværdi, hvor der er afsat 840 millioner kroner, endnu ikke er på plads. Derfor opfordrer Danmarks Fiskeriforening til, at skruen holdes i vandet indtil den ordning også er på plads.

– Jeg ser meget frem til, at kvoteværdi-kompensationsordningen, som er den væsentligste af ordningerne også kommer på plads. Så kan fiskerne for alvor kigge fremad, siger Svend-Erik Andersen.

Informationsmøde

Hvis du vil vide mere om ordningerne afholder Fiskeristyrelsen et orienteringsmøde. Det finder sted den 7. oktober fra klokken 10 til klokken 12 i Tinghallen i Viborg.

Ansøgningslinks

Ansøgning om indkomsttab for første kvartal i 2021

Tilskud til ophugning eller ombygning af fiskefartøj som følge af Brexit