DFPO: Kystfiskerordning bør styrke hele kystfiskeriet

Ikke bare en lille eksklusiv skare. Derfor er der brug for den åbne ordning

Lukker man den åbne del af kystfiskerordningen, styrker man absolut ikke kystfiskeriet. Sådan lyder meldingen fra Danmarks Fiskeriforening, som på det kraftigste anbefaler, at man viderefører den åbne del af ordningen. Det er her flest kystfiskere er tilmeldt; langt over dobbelt så mange som i den lukkede. Det er her, man kan styrke det samlede kystfiskeri.

– Hvis man lukker den åbne ordning, og kun viderefører den lukkede, så bliver kystfiskeriet en lille elitær klub. Det vil jeg gerne advare imod. For det hjælper ikke det danske kystfiskeri, tværtimod, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

– I stedet kommer mange kystfiskerne til at vælge kystfiskerordningen helt fra. For omkostningerne forbundet med at tilvælge den lukkede ordning er for store. Derfor er ordningen ikke attraktivt, uanset om man skulle flytte alle fisk fra den åbne ordning ind i den lukkede ordning, fortsætter han. 

Dét, kystfiskeriet har brug for, er derimod, at den åbne kystfiskerordning bliver styrket, så endnu flere fiskere vil være med. Der er potentielt 319 aktive fartøjer under 17 meter, som kunne blive en del af kystfiskerordningen – og som kunne få en nødvendig håndsrækning. En håndsrækning, som dog ikke gør det alene. Kystfiskeriet er ramt af mange andre udfordringer, og hvis politikerne oprigtigt ønsker at hjælpe, så er det her, der skal sættes ind.

– Virkeligheden er, at kystfiskerordningen kun er én lille del af kystfiskeriets hverdag. Der er mange ting, der truer kystfiskeriet. Sæl og skarv udhuler grundlaget for et rentabelt garnfiskeri. Forurening med næringsstoffer fra menneskelige aktiviteter på land har fortrængt fiskerne fra de kystnære vande. Lukkeperioder i ålefiskeriet truer med at gøre en ende på bundgarnsfiskeriet til trods for, vi her har med et stykke dansk kulturarv at gøre. Samtidig bliver man i nogle havne ramt af, at der arbejdes på at lukke for trawlfiskeriet i Bælterne, påpeger Svend-Erik Andersen:

– Det er på tide, at man gør noget ved presfaktorerne i stedet for at bilde sig ind, arbejdet er gjort ved at pinde rundt i kystfiskerordningen og udhule den del, som 2/3 af de fartøjer, der i dag kan karakteriseres som kommercielle fiskefartøjer, nyder godt af. Der skal gøres noget for alle kystfiskere og ikke blot en lille udvalgt skare.

Rødspætte-bestanden i Kattegat og Østersøen er eksploderet

De danske fiskere i Kattegat og Østersøen vil højest sandsynligt kunne fange markant flere rødspætter i de kommende år

Rødspætte-bestanden i Kattegat og Østersøen er eksploderet

De danske fiskere i Kattegat og Østersøen vil højest sandsynligt kunne fange markant flere rødspætter...