V-politiker kræver ministersvar om overløb

Troels Lund Poulsen stiller en række spørgsmål til miljøminister Lea Wermelin om de overløb, som også fiskerne er bekymret for

Havmiljøet er under pres – og derfor undrer det også dansk fiskeri, når man gang på gang hører historier om overløb og spildevand. Fiskerne har længe påpeget de konsekvenser, som det kan have for havmiljøet og fiskebestanden, og for nylig fik 3300 svømmere også konsekvenserne at føle, da man måtte aflyse en større svømmetur rundt om Christiansborg pga. kloakvand i havet. 

Og det er ikke kun fiskerne, der undrer sig – også Venstre-politiker Troels Lund Poulsen har kastet sig ind i kampen. 

Han har netop rejst en række spørgsmål til miljøminister Lea Wermelin omkring overløb og udledning af spildevand i danske fjorde og have. Her sætter han spørgsmålstegn ved tilladelser, omfanget og konsekvenserne af overløb i Danmark. 

 

Spørgsmålene

Ministeren bedes udarbejde et overblik på kommunalt niveau over antallet af overløb/overløbsbygværker i Danmark, herunder angive hvor mange der har en korrekt og gældende tilladelse.

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor ministeren tillader udledning af spildevand i de danske fjorde og have.

Ministeren bedes give et overblik over, hvor mange liter urenset spildevand der hvert år via overløbsbygværkerne udledes i danske fjorde og havene omkring os. Hvilke tiltag vil ministeren iværksætte for at mindske mængden af udledt urenset spildevand?

Ministeren bedes give et overblik over, hvor mange overløbsbygværker Horsens Kommune har, hvor mange liter urenset spildevand der herfra bliver udledt i Horsens Fjord årligt, og hvor mange af overløbsbygværkerne i Horsens Kommune der har en korrekt og gældende tilladelse.

Den 3. februar 2021 sendte ministeren et hyrdebrev til alle landets kommuner, hvori ministeren udtrykkeligt gav besked om, at der skal være korrekte tilladelser til alle overløb samt overløbsbygværker, og at alle tilladelser skal registreres i PULS-databasen. – Ministeren bedes som følge heraf give en status på kommunernes indberetninger og tilladelser, herunder oplyse, hvor mange nye overløbsbygværker der er registreret i PULS-databasen efter ministerens henvendelse til kommunerne? – Ministerens hyrdebrev til kommunerne kan opfattes som en accept og lovliggørelse af udledningen af urenset spildevand i de danske vande. Er det ministerens hensigt? – Vil ministeren være tilfreds, hvis samtlige overløbsbygværker i landets kommuner opnår en korrekt og gældende tilladelse?

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...